خبرهای همایش
عنوان خبر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم […]

عنوان خبر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم […]

حمایت انجمن سیستم های فازی از SCCS2020

اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی تحت حمایت انجمن سیستم های فازی قرار گرفت. http://fuzzy.ir/index.php?&slct_pg_id=54&sid=1&slc_lang=fa

عنوان خبر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم […]