حمایت انجمن سیستم های فازی از SCCS2020

اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی تحت حمایت انجمن سیستم های فازی قرار گرفت.

http://fuzzy.ir/index.php?&slct_pg_id=54&sid=1&slc_lang=fa

۲۶ تیر ۱۳۹۸
minu-uni
avatar
  Subscribe  
Notify of