زمان باقی مانده تا همایش
محور های همایش

 محورهای اصلی در قالب محورهای تخصصی تر به صورت ذیل قابل بسط می باشند. لازم به ذکر است محورهای کنفرانس محدود به این موارد نشده و کلیه مباحث و مطالعات مرتبط با محاسبات نرم را در بر می گیرند.

  •  نظریه و محاسبات فازی
  • الگوریتم های فراابتکاری
  • شبکه های عصبی
  • روش های نرم در آمار
  • سیستم های هوشمند
  • یادگیری ماشین
  • داده کاوی
  • کاربردهای محاسبات نرم در:
  • اقتصاد، حسابداری و مدیریت-علوم پایه – مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی- مهندسی برق ( الکترونیک، مخابرات، کنترل،قدرت و …. ) و صنایع- مهندسی عمران ، معماری و نقشه برداری- روانشناسی و علوم تربیتی
نظریه و محاسبات فازیمهندسی دانش
محاسبات فازییادگیری ماشین
کنترل فازیسیستم های هوشمند
استنباط فازیهوش مصنوعی در مدل سازی و شبیه سازی
منطق فازی و تئوری مجموعه های فازیهوش مصنوعی در برنامه ریزی و بهینه سازی
تعامل انسان و کامپیوتر تئوری و کاربردهای هوش مصنوعی
سیستم های فازیکنترل هوشمند
منطق فازی Type2روشهای شناسایی آماری و الگویی
الگوریتم های فراابتکاریالگو شناسی
محاسبات تکاملی بهینه سازی فازی
الگوریتم های ژنتیکشبکه های عصبی
روش های نرم در آمار و ریاضییادگیری عمیق
مدل سازی ریاضیپردازش تصویر
بهینه سازی ریاضیبینایی کامپیوتری و درک گفتار
شبیه سازی مونت کارلوپردازش اطلاعات دیجیتال
مدل های شبیه سازی کامپیوتریپردازش سیگنال
مدل های پیش بینیپردازش موازی
پیش بینی سری های  زمانیپردازش زبان طبیعی
تحلیل پوششی داده هاهوش تجاری
روش های  بیزیرباتیک و زمینه های مرتبط
نظریه آشوبمکاترونیک
نظریه بازیتئوری محاسبات نرم و  کاربردها
نظریه تصمیم گیریبیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی
سیستم های پشتیبان تصمیم گیریکاربردهای محاسبات نرم
داده کاویسایر موضوعات مرتبط با محورهای فوق

همچین پستی وجود ندارد.

اعضای کمیته اجرایی
avatar

دکتر ابوالفضل طهماسبی

رییس کنفرانس

رییس دانشگاه گنبد کاووس

avatar

دکتر احمد نیرمه

دبیر علمی

رییس دانشکده فنی و مهندسی مینودشت

avatar

دکتر کمیل رکنی

دبیر اجرایی

عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی مینودشت

راهنمای نگارش مقالات
  • دریافت گواهی پذیرش زودهنگام: پژوهشگران محترم که مقالات آنها مورد پذیرش کمیته علمی اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی قرار گرفته است، جهت دریافت گواهی پذیرش زودهنگام مقالات خود می‌توانند پس از واریز هزینه ثبت‌نام، گواهی خود را دریافت نمایند.